Milstolpe

Vår nyemission gav snabbt resultat i form av ytterligare kompetensförstärkning inom internationell management samt kapital att bygga Svensk Skogsdatas molntjänster!

Idag onsdagen den 20 december 2017 har avtal tecknats med IBM för framtagande av affärssystem och molntjänster för bildanalys och fullständig spårbarhet av virke och massaved på individnivå.

Ett stort specialistteam sätts samman inom IBM för start 22 januari 2018 för att nu skapa “skogens google”.

Vi vill rikta ett stort tack till BizMaker /Forest Business Accelerator som sammanförde oss med IBM och som valde ut Svensk Skogsdata AB och VD Jonny Edvardsson till det fina utvecklingsprogrammet!

Foto: Styrelseordförande Svensk Skogsdata Jan Erik Rendahl (hö) och vår kontaktperson på IBM, Kenth Juthberg vid dagens avtalsmöte.