Att vår högteknologi Tracy Forestry™ blir global standard för
ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av skogsråvara.

Att effektivisera och optimera flödet från varje stock som skördas i världen;
från det enskilda trädets växtplats hela vägen till konsument.

Det gör oss som företag till pionjärer inom långsiktigt hållbart skogsbruk,
hindrar skövling och illegal handel med skog.
bidrar till bevarande av den biologiska mångfalden
och att ledare för jordens länder och världsmedborgare får ett verktyg
för att göra verklighet av FN:s hållbarhetsmål.

Vision

© Copyright - Tracy of Sweden