Tracy Forestry™

Vår innovation är en utvecklad högteknologi, ett globalt affärssystem – Tracy Forestry™ – baserat på digitalisering av hela det skogliga flödet; på stocknivå från stubbe till industri och efterhand hela vägen till konsument. Vår teknik vilar på djup skoglig kompetens och erfarenhet, solid forskning om material, maskinkonstruktion och matematik, bildanalys baserad på algoritmer ursprungligen utvecklade av den svenska försvarsindustrin och vidareutvecklade och patenterade för stockigenkänning av oss.

Varje stock registreras vid avverkningstillfället genom ett foto på stockens/stockarnas snittyta och får en geoposition för sitt ursprung; avverkningsplats/stubbe. Informationen sänds för bearbetning och lagring i vår unika molntjänst som är utvecklad åt oss av IBM. Den molnlagrade enskilda stocken kan därefter återigenkännas genom hela processen från dess stubbe via transport, tull, sågverk till bräda och plank till konsumenters val för sina köp.

Där vi står idag, med en unik, ny teknologi, där patenten finns och med en marknad som efterfrågar vår produkt, kan följande nämnas som relevans för Tracys innovation:

  • Algoritm i världsklass med utvecklingsbas i svensk försvarsindustri och SAAB:s spjutspetsteknik.
  • Patenterad teknik, metod, process för digitalisering av det skogliga flödet från den individuella stocken till slutkund.
  • Patenterad algoritm för individuell registrering och stockigenkänning.
  • Hög säkerhet; spårbarhetssystemet är inte manipulerbart och har IBM:s högsta säkerhetsklass mot dataintrång.
  • Utvecklad, globalt nåbar molntjänst för analys och lagring av information inklusive metadata.
  • Tekniskt genombrott för leverans av äkta spårbarhet enligt gällande krav från EU:s Timmerförordning, FSC och PEFC.
  • Ger världens intressenter i Agenda 2030 ett verktyg att gå från ord till handling genom vår högteknologiska metod och informationssystem för verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk.
  • Guldvinnare av SkogsElmia Innovation Award 2019 för bästa skogsindustriella innovation.

Säkerhetsaspekten har varit styrande i vårt utvecklingsarbete. Vår teknik är i det närmaste omöjlig att förfalska eller manipulera och den har den högsta säkerhetsgraderingen genom IBMs säkerhetssystem. Och det är omöjligt för det mänskliga ögat att se om en stock är ursprungsmärkt eller inte. Som en konsekvens därav kan vi garantera ursprunget på det virke som löper igenom vårt system.