Tracy Forestry™

Vår innovation är en utvecklad teknik – Tracy Forestry™ – som på stocknivå kan följa flödet från stubbe till industri och efterhand hela vägen till konsument. Vår teknik vilar på djup skoglig kompetens och erfarenhet, solid forskning om material, maskinkonstruktion och matematik, bildanalys baserad på algoritmer ursprungligen utvecklade av den svenska försvarsindustrin och vidareutvecklade och patenterade för stockigenkänning av oss.

Varje stock registreras vid avverkningstillfället genom ett foto på stockens/stockarnas snittyta och får en geoposition för sitt ursprung; avverkningsplats/stubbe. Informationen sänds för bearbetning och lagring i vår unika molntjänst som är utvecklad åt oss av IBM. Den molnlagrade enskilda stocken kan därefter återigenkännas genom hela processen från dess stubbe via transport, tull, sågverk till bräda och plank till konsumenters val för sina köp.

Där vi står idag, med en unik, ny teknologi, där patenten finns och med en marknad som efterfrågar vår produkt, kan följande nämnas som relevans för Tracys innovation:

  • Algoritm med bildanalys i världsklass. Utvecklingsbas i svensk försvarsindustri och SAAB:s spjutspetsteknik.
  • Patenterad algoritm för individuell registrering och stockigenkänning.
  • Patenterad teknik, metod, process för digitalisering av det skogliga flödet från den individuella stocken till slutkund. I dagsläget:
  • Hög säkerhet; spårbarhetssystemet är inte manipulerbart och har IBM:s högsta säkerhetsklass mot dataintrång.
  • Utvecklad, globalt nåbar molntjänst för analys och lagring av information inklusive metadata.
  • Innovativ och värdeaccelererande produktportfölj som marknaden efterfrågat under lång tid och med snabbt och starkt ökande kundvärde.
  • Tekniskt genombrott för leverans av äkta spårbarhet enligt gällande krav från EU:s Timmerförordning, FSC och PEFC.
  • Ger världens intressenter i Agenda 2030 ett verktyg att gå från ord till handling genom vår högteknologiska metod och informationssystem för verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk.
  • Guldvinnare av SkogsElmia Innovation Award 2019 för bästa skogsindustriella innovation.