Lönsamhetsfaktorer

Lönsamheten för såväl våra kunder som för Tracy of Sweden ligger i att våra tjänster är digitaliserade och med i princip försumbara installationskostnader för kunderna.

Vår affärsmodell utgörs av en ersättning för varje bild både vid avverkning och vid återigenkänning, två kronor/kubikmeter. Vi har dessutom en grundavgift om 4 000 kronor/användare. Intäkterna från användaravgiften täcker de administrativa kostnaderna för uppdatering av system så att alla användare är kontinuerligt uppdaterade.

Av skogsbolagens intjäning genom Tracy Forestry™ om 56,26 kronor/kubikmeter avgår åtta till nio kronor/kubikmeter i avgifter till Tracy, det vill säga cirka 15 % av den kalkylerade kostnadsbesparingen.

Potentialen bara i Sverige, som har en avverkning på ca 90 miljoner kubikmeter/år, ger en potentiell omsättning hos Tracy of Sweden på drygt 360 000 000 kronor. World Wide med en årlig avverkning av industrived på 2,3 miljarder kubikmeter blir den potentiella omsättningen astronomisk.