Vårt syfte på marknaden

Träindustrin är en av Sveriges och världens viktigaste basnäringar. Liksom för all industriell verksamhet är det viktigt att säkra kvaliteten, inte minst genom att ha en god spårbarhet av materialflöden.

Med den framväxande medvetenheten hos såväl den nya generationens investerare och entreprenörer som hos världsmedborgarna, om vår gemensamma planets behov av långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi, blir transparent spårbarhet avgörande för att bibehålla förtroendet för certifieringar.

Tracy of Sweden tillför marknaden en teknik som säkerställer fullständig och transparent spårbarhet och som under lång tid har efterfrågats av marknaden. En fullständig spårbarhet från träprodukt tillbaka till stubben.