Tracy beviljats högsta C-19-lån!

Regeringen har initierat ett åtgärdspaket motsvarande 300 miljarder kronor i stöd för Sveriges företagare som hjälp under Coronakrisen.

Vi har idag fått besked om att vi erhållit det högsta beloppet för startup-företag på 500 000 kronor via Almi Brygglån.

Almi Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

C-19-lånet går direkt in i budgeten för att förstärka teamet med resurser för färdigställande av Tarcy Aut enligt plan till industriell produkt, vilket betyder att vi kan ligga i fas!

Tack Sverige! Vi kommer att betala tillbaka genom ett bärkraftigt globalt företag med leverans till FN:s hållbarhetsmål för vår jords överlevnad!