Tracy skapar spårbarhet i Schwarzwaldskogen:

Skogsfakulteten vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Uni Freiburg) har den 24 december 2023 fått en forskningsansökan beviljad om att bedriva ett omfattande projekt för att bättre förstå olika aspekter av värdekedjan för avverkat timmer från Schwarzwald-regionen. Under två år har vi med professor Hans -Ulrich Dietz, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg deltagit i arbetet med den nu beviljade forskningsansökan „Blockchain als Innovationsfaktor in der Forstwirtschaft“

Syftet med projektet är att digitalt koppla ihop de olika aktörerna i värdekedjan för att förbättra resursutnyttjande, certifiering av ursprung och spårbarhet. Det finns ett särskilt intresse av att förstå den tekniska utmaningen att uppnå spårbarhet från den avverkade stocken till en förädlad konsumentprodukt av trä. Tracys algoritm för spårbarhet ska användas för identifiering och återigenkänning av de stockar som projektet kommer att avverka i Schwarzwaldskogen. Vi fick beskedet på julafton att vårt upplägg och arvode blivit godkända. Projektet startas nu i januari och till projektledare har vi utsett Torbjörn Sjödin, jägmästare, med stor internationell erfarenhet från olika befattningar och uppdrag inom den skogliga sektorn. Vi ser uppdraget som ett första prestigefyllt steg in på den tyska marknaden och en öppning för vårt Tracytrade®.