SAMARBETSAVTAL MED HOLMEN SKOG!

Fullständig spårbarhet från stubbe till individuella stockar!

Tracy of Sweden’s patenterade teknik – Tracy Forestry™ – för global ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje avverkad stock av ett träd från dess växtplats, förbereds nu inför storskalig internationell implementering i samverkan med Holmen Skog.

Ett antal av Holmens skördare för slutavverkning utrustas med Tracys kameror och tillhörande utrustning för verifiering och fortsatt utveckling av tekniken genom omfattande fälttester som ett led i en kommersialisering.

Varje stock förväntas bli en kvalitets- och effektivitetshöjande informationsbärare av data genom Tracys bildanalys, algoritmer, databas och molntjänst.