Foto: Iggesund Sågverk

SAMARBETSAVTAL MED IGGESUND SÅGVERK

Fullständig spårbarhet från individuell stock till dess plankor!

Tracy of Sweden’s patenterade teknik – Tracy Forestry™ – för global ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje avverkad stock av ett träd från dess växtplats, ska nu förberedas inför storskalig internationell implementering i sågverk med spårbarhet längs produktionslinjen; från intag av stock till planka i samverkan med Iggesund Sågverk, Holmen Timber.

Tracys kameror monteras längs hela Iggesunds produktionslinje för verifiering och fortsatt utveckling av tekniken som ett led i en kommersialisering.

Varje stock till planka, förväntas bli en kvalitets- och effektivitetshöjande informationsbärare av data genom Tracys bildanalys, algoritmer, databas och molntjänst.