Paradigmskifte för den globala skogsindustrin!

Tracy Forestry™ digitaliserar hela skogsflödet

Tracy spårar den enskilde stocken från
dess stubbe i världens skogar;
genom den skogliga industrin
fram till slutlig produkt!

Genom vår högteknologiska innovation Tracy Forestry™ digitaliserar vi nu skogsflödet med den unika avverkade stocken som informationsbärare; från dess stubbe hela vägen fram till slutkund.

Tracy of Sweden har utvecklat två innovativa globala produkter baserade på teknologisk spetskompetens inom AI-baserad bildanalys för fullständig spårbarhet av det skogliga flödet.

Detta är teknisk kompetens som marknaden under lång tid har efterfrågat.

Produkterna täcker både de industriella behoven av ökad effektivisering och lönsamhet för det moderna långsiktigt hållbara skogsbruket och behovet av att kunna ta kontroll över och stoppa skövling av de tropiska skogarna. Enligt Interpol är värdet av den illegala avverkningen 100 miljarder USD per år.

Nyheter

© Copyright - Tracy of Sweden