Paradigmskifte för den globala skogsindustrin!

Tracy Forestry™ digitaliserar hela skogsflödet

Vi identifierar och spårar ursprunget
hos varje individuell stock från världens skogar!

Genom vår högteknologiska innovation Tracy Forestry™ kan vi nu digitalisera hela skogsflödet med
den unika avverkade stocken som informationsbärare; från dess stubbe hela vägen fram till konsument.

Tracy of Sweden har utvecklat två innovativa globala produkter baserade på teknologisk spetskompetens
för fullständig spårbarhet av det skogliga flödet från den enskilda stubben hela vägen framtill slutkund.

Detta är teknisk kompetens som marknaden under lång tid har efterfrågat.

Produkterna täcker både de industriella behoven av ökad effektivisering och lönsamhet för det
moderna långsiktigt hållbara skogsbruket och behovet av att kunna ta kontroll över och stoppa skövling
i de tropiska skogarna. Enligt Interpol är värdet av den illegala avverkningen 100 miljarder USD per år.

Nyheter

© Copyright - Tracy of Sweden