Tracy Forestry®

Patensökt innovation baserad på svensk högteknologisk forskning för trädigenkänning och fullständig spårbarhet.

CoC 2.0

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custedy 2.0 nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierad.

Bildigenkänning

Trädets unika kännetecken – som ett fingeravtryck – kodas och tolkas genom avancerade algoritmer.

Information i realtid

Informationsöverföring via molntjänst. Återkoppling till mobil/dator eller andra system i realtid.

WE IDENTIFY AND TRACE THE ORIGIN OF EACH LOG FROM THE FORESTS OF THE WORLD!

© Copyright - Tracy of Sweden