Organisation

Arbetande Styrelseordförande

Strategi och internationell affärsutveckling

Jan Erik Rendahl
rendahl@tracyofsweden.com
+46 70 390 90 33

Vd

Skogs- och produktutveckling

Jonny Edvardsson
jonny@tracyofsweden.com
+46 76 102 73 38

Kommunikation

Chef Kommunikation, Press, Corporate Identity, Konceptutveckling, Tracytrade®

Judith Maria Rendahl
m.rendahl@tracyofsweden.com
+46 70 555 46 09

Administration och Ekonomi

Chef Administration, Ekonomi och  Personal

Anna Edvardsson
anna@tracyofsweden.com
+46 70 329 95 15

Teknik

Projektledning

Björn Lundsten

Utveckling

Jakob Fornander

Försäljning

Jonny Edvardsson
jonny@tracyofsweden.com
+46 76 102 73 38