Market needs

Our technical innovation Tracy Forestry provides the opportunity to verify the traceability requirements set by the EU Timber Regulation, FSC and PEFC. Tracy’s goal is to create a global standard for origin marking of timber and pulpwood.

Previously, a secure certification system for traceability at the individual log level was lacking. Our technology – Tracy Forestry™ – offers such and thus also meets the UN’s sustainability goals.

Demand for our products is high, not least because our pricing model is advantageous and transparent to current bureaucratic certification systems based on manual handling.

Among other things, we have received an invitation from an African state to report to its Ministry of Forestry how our technology can contribute / solve their problems with illegally harvested forest.

The forests in the northern hemisphere have for a long time been used sustainably by forest companies and family forestry to provide a long-term return. It is very important for these companies to be cost-effective in their operations, ie throughout the entire forest flow, from stump to customer, which constitutes their production chain. Here, digital traceability at log level takes on a partly different meaning compared to tropical forests. It will be a tool to sharpen efficiency and profitability up to new levels.

Our calculation shows that the forest companies through Tracy Forestry ™ can reduce their costs by 5.64 Euro / cubic meter.

Parametrar som positivt påverkar lönsamheten/kubikmeter för Tracys kunder

Förklaringar till tabell ovan:

1) Logistik; genomsnittspris för frakt med lastbil från skogsbilväg till industri.
2) Vad som är möjligt att prognostisera för bästa ekonomiska sågutbyte för varje stock som är på väg in
till såg. Betydelse ’fub’: m3 fast under bark.
3) Styra efter toppdiameter redan från skogen så att stocken sågas optimalt.
4) På sikt ersättning av manuell virkesmätning.
5) Inte längre nödvändigt med vältlappar då alla stockar blir registrerade i skördaren.
6) En process som sparar förarens tid; Vårt system tolkar ändytan på stocken automatiskt och matar ut
apteringsförslaget efter apteringsfilen som är inlagd i skördaredatorn. Föraren har tidigare tvingats göra detta manuellt.
7) 80% av stockar i norden (gran och furu) är ovala. Vårt system kan ge ett exakt mått på stockar utan barkfaktorn
som i dag är en schablon, vilket gör att apteringen kan optimeras.
8) Färskheten har direkt inverkan på användningen av mängden använda kemikalier i massaindustrin.
9) Nuvarande certifieringskrav från FSC och PEFC medför att man manuellt ska kunna redovisa volymer från avverkningarna.
Tracys system automatiserar processen.

Sammanfattning av tabellen ovan visar en intjäning/besparing för kunder inom skogsindustrin estimerad till 56,24 SEK/m3.