Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt tillsammans med industridesignskolan vid LTH, Lunds Universitet, har avslutats 2 mars 2017. Studenternas förslag har bearbetats vidare av ett expertteam och en prototyp framtagits som testas i såväl laboratoriemiljö på Lunds Tekniska Högskola som i reell skogsmiljö på skördaraggregat.