TRACY OF SWEDEN NOMINERAD TILL 33-LISTAN/NY TEKNIK 2020!

Det är med stolthet vi härmed tillkännager att Tracy of Sweden har nominerats till prestigefyllda 33-listan!

Citat Ny Teknik:

”33-listan är Sveriges äldsta startuplista. Sedan starten 2008 har listan haft som mål att välja ut Sveriges bästa unga teknikbolag.

De mest avgörande för om ett bolag platsar på listan är att det har en egen teknisk innovation, som har en internationell potential och som kan förändra sin bransch.

Bland de företag som har tagit sig in på listan i början av sin startup-resa finns globala succéer som Spotify, Mojang, Yubico, Izettle, Tobii och Midsummer. Ett 30-tal av bolagen på listan sedan 2008 har börsnoterats. Flera har köpts upp av storbolag – senaste exemplet är Quixel, som nyligen köptes av speljätten Epic Games.

För att vara aktuell för listan 2020 måste ett företag vara:
• Svenskt
• Max sju år
• Onoterat
• Basera sin verksamhet på en egen teknisk innovation
• Ha en affärsidé med tydlig internationell potential
Nytt för i år är att vi vill veta hur de nominerade företagen förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

Det krävs bara en snabb titt på FN:s hållbarhetsmål för att inse vilka stora utmaningar mänskligheten står inför. De sjutton målen omfattar bland annat att avskaffa både fattigdom och hunger, att säkerställa tillgången till rent vatten, att få fram hållbara energikällor och att bekämpa klimatförändringarna.
Det här är utmaningar som måste hanteras på många olika sätt. Genom politiska beslut, genom internationella överenskommelser, genom förändrade levnadsvanor.

Läs mer: Ny Teknik Insight: Här är vinnarna på 33-listan 2019
Men det är också uppenbart och självklart att nya tekniska innovationer och tillämpningar kommer att vara en väldigt viktig del om mänskligheten ska lyckas.
En del av problemen är orsakade av teknik som över tid visat sig ha negativa konsekvenser, vilka från början inte gick att förutse eller som människor under lång tid valt att blunda för. De tekniska lösningarna måste ersättas av andra sätt att utföra samma uppgifter.”

”Allt viktigare med hållbarhet
Det här innebär att hållbarhetsmålen också blir allt viktigare för företagens verksamheter. De som utvecklar produkter och tjänster som bidrar till en bättre framtid erbjuder lösningar som marknaden efterfrågar. Och de företag som kan visa hur de jobbar med frågorna internt kommer att få lättare att rekrytera.
När vi på redaktionen satte oss ned och utvärderade 2019 års upplaga av 33-listan och funderade på hur listan kan göras ännu bättre och mer relevant, så lyftes idén om hållbarhetsmålen som ett kompletterande bedömningskriterium.”