Nyemission

Planerad nyemission med huvudsyfte att täcka IBM:s kostnader för att utveckla våra molntjänster.

Är du intresserad att bli vår partner? Kontakta VD , Jonny Edvardsson jonny@svenskskogsdata.se eller Styrelseordförande Jan Erik Rendahl rendahl@svenskskogsdata.se