• Jonny Edvardsson

    CEO and Founder

  • Jan Erik Rendahl

    Chairman and Founder

Tillkännagivande

Startsignal december 2017 att påbörja utvecklingsarbetet även för manuell avverkning med bidrag från Vinnova; Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas motivering:

“Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till Innovativa Startups Fas 1 Hösten 2017. Vi har gjort en samlad bedömning baserad på er ansökan. Vår bedömning sammanfattas här:

– Projektet bygger på en innovation med stor potential och resonemanget kring framtida tillväxtpotential är trovärdigt
– Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet
– Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål”