Patent

Den 16 januari 2017 lämnades en patentansökan in omfattande teknik, metod och affärsprocess. Tekniken bygger på en teknisk, optisk applikation på skördaraggregat. Metoden är en flödesbeskrivning med utgångspunkt från ursprungsmärkning.

Skogsflödessystemet läggs in i en relationsdatabas från vilken ett stort antal kundanpassade produkter från stubbe till slutkund kan identifieras och marknadsföras.