Design klar för app manuell avverkning!

Nu laddas molnet med våra tjänster parallellt med testning skala 1:1, funktion för funktion!