Introductory speech by Emmanuel Macron, President of the French Republic, at the first edition of the Paris Peace Forum, 11 November 2018:

“The world in which we live is being weakened by crises which are destabilizing our societies: the economic, environmental and climate crises and the migration challenge. Weakened by the resurgence of threats which could strike at any moment: terrorism, chemical and nuclear proliferation and cyber crime. Weakened by the return of grim passions – nationalism, racism, anti-Semitism, extremism – which call into question the future our peoples expect. That’s why we wanted to organize this Paris Peace Forum, which is destined to take place every year and draw together heads of state and government […] but also representatives of international organizations, non-governmental organizations, local authorities, voluntary organizations, businesses, foundations, intellectuals, journalists, activists;[…] everyone who makes up the world today and can change it.”

Styrelseordförande Jan Erik Rendahl håller ett uppskattat anförande på Paris Peace Forum.

Paris Peace Forum 11-13 november

Tracy of Sweden deltog på Paris Peace Forum 2019 tillsammans med vår partner, det franskägda skogsföretaget Pallisco med verksamhet i Kamerun.

Paris Peace Forum är ett årligt internationellt möte för aktörer för global styrning, initierat av Frankrikes president Emmanuel Macron 2018. Paris Peace Forum är utformat för att vara en inkubator för att driva globala styrningslösningar med sex teman:

• Fred och säkerhet

• Miljö

• Utveckling

• Ny teknik

• Den inkluderande ekonomin

• Kultur och utbildning (nytt tema för 2019)

Tracy  och Pallisco i samarbete

Pallisco är det enda skogsbolaget i Kamerun som är FSC-certifierat och har valt att samarbeta med Tracy för att kunna utveckla ursprungsmärkning och spårbarhet ända fram till slutkund. Vi har nu uppträtt tillsammans på Paris Peace Forum i såväl gemensam mässmonter som i gemensamt seminarium.

Catharina Ringborg, styrelseledamot Tracy, fick för cirka ett år sedan i uppdrag av vår VD Jonny Edvardsson att som fransktalande och med nätverk på ambassadnivå i bland annat Frankrike att få till stånd ett möte för samarbete med Pallisco som har ett gott anseende. Ett möte genomfördes i Stockholm augusti 2019 arrangerat av Catharina och under ledning av vår styrelseordförande Jan Erik Rendahl där ‘Letter of Intent’ samt projektplan för försöksverksamhet i Kamerun togs fram. Catharina fick i uppdrag att ansöka om finansiering  hos Vinnova. Ett gemensamt deltagande på Paris Peace Forum beslutades som avstamp för vårt samarbete.

I panelen på Paris Peace Forum för vårt applåderade framförande av styrelseordförande Jan Erik Rendahl och under samtalsledning av moderator Cahtharina Ringborg:

Chief Information Officer and Director of IT, FSC International.
European Commission, DG Trade, Industry Unit. Avdelningen för handel (GD Trade) ansvarar för EU-kommissionens politik och avtal om handel med länder utanför EU.
Director General ATIBT, International Tropical Technical Association
Director sustainable production and consumption WWF France.

Samtal fördes mellan IT-chefen FSC International och Tracy efter Jan Eriks framförande och diskussion inleds nu på initiativ av FSC International om ett partnerskap. FSC International har starkt tryck på sig från landsorganisationerna, däribland Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna att hitta IT-lösningar för effektiv och äkta spårbarhet. Tracy of Sweden har tekniken! Jan Erik Rendahl ansvarar för fortsatta kontakter med FSC International.

Tracytrade® möter krav på trovärdigt konsumentverktyg

WWF France lyfte fram vikten av att konsumenterna får ett trovärdigt verktyg för sina långsiktigt hållbara val av produkter från långsiktigt hållbara skogsbruk. Här kommer vårt koncept Tracytrade™ in med målsättning att erbjuda världens konsumenter spårbarhet på sina inköp av träprodukter; alltifrån husbyggen, inredning till skärbrädan. Tracytrade™ ska vara en garanti för konsumentens val av träprodukter från långsiktigt hållbart skogsbruk med värnande om biologisk mångfald. Tracytrade™ blir ett informationssystem där den enskilde konsumenten kan spåra sina träprodukter genom ansvarsfulla företag för långsiktigt hållbart skogsbruk hela vägen tillbaka till den enskilde stubben.