Samarbete inlett med franska Pallisco

Tracy of Sweden och det franska skogsbolaget R.P Pallisco inleder samarbete för ansvarsfull avverkning och långsiktigt hållbart skogsbruk i Kamerun.

Tracy of Sweden och R.P. Pallisco deltar i en gemensam presentation presentation vid Paris Peace Forum 11-13 november 2019.