Från vänster; Tobias Larsson acting VD, Tracy of Sweden, Catharina Ringborg, styrelseledamot Tracy of Sweden och som ledde seminariet, Håkan Åkesson, Sveriges ambassadör i Paris.

L’ambassadeur Etienne de Gonneville remets les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à Catharina Ringborg.

TRACY PÅ AMBASSADEN I PARIS

Vi hade äran att presentera Tracys innovation – digital spårbarhet hela skogliga värdekedjan från stubbe till slutprodukt – den 9 februari på ett seminarium om skogligt fransk-svenskt samarbete arrangerat av LRF, Fransylva och svenska ambassaden i Paris på initiativ av Catharina Ringborg.

Tobias Larssons, CEO (acting) Tracy of Sweden, presentation av vår innovation för fullständig spårbarhet för långsiktigt hållbart skogsbruk med bevarande av biologisk mångfald, parallellt med maximalt nyttjande av träråvaran genom skogsindustrin, fick starkt gensvar!

Seminariets syfte:

“I ljuset av det pågående kriget i Europa framstår det som viktigare än någonsin, sedan Europeiska unionens födelse, att vi, européer, använder vår kontinents naturresurser på ett så ansvarsfullt och hållbart sätt som möjligt. Genom att göra detta kommer vi att bidra till att stärka EU:s ekonomis motståndskraft i den nuvarande svåra situationen och framåt.

Skogen utgör en viktig del av dessa naturresurser. Medlemsländerna för nu en dialog med kommissionen om det praktiska genomförandet av några centrala förslag rörande framtida bestämmelser om skogsbruk.

Som en konsekvens av detta vill vi bredda diskussionen om ”forest management”. Vad är skogsvårdens roll i samband med att göra våra samhällen mer motståndskraftiga? Hur kan det bidra? Ekologiskt? Socialt? Ekonomiskt?

Sverige och Frankrike är två viktiga skogsländer men vi har olika förutsättningar för skogsbruk. I detta initiativ vill vi lära av varandra. Vi vill båda se att våra skogar bidrar mer till en positiv utveckling av våra samhällen. Och därmed till unionen som helhet.”

Tracys styrelseledamot Riddare av Franska Hederslegionen

Catharina är adjungerad styrelseledamot i Tracy of Sweden och initiativtagare till och moderator seminarium på svenska ambassaden den 9 februari i Paris för fransk-svensk skoglig samverkan.

Catharina Ringborg utnämndes 2021 till Riddare av Franska Hederslegionen med motivering:

“För sin enastående förmåga att skapa värdefulla samarbeten och innovativa lösningar för energisektorn. Som ledande expert arbetar Catharina Ringborg för att knyta Sverige och Frankrike närmare varandra.”

Utnämningen delades ut av Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville under en ceremoni på Frankrikes residens den 27 oktober 2021.