Tv; Björn Lundsten, VD Softwerk AB och Jan Erik Rendahl, SO Tracy of Sweden AB

Björn Lundgren förklarar Tracy AI för spårbarhet av den individuella stocken

Tracy på Piia Summit 2023!

PiiA Summit 2023 i Västerås den 15 november under temat ”Från processoptimering till industriell symbios”

Piia; Processindustriell IT och Automation, utgör en del av Sveriges strategiska innovationsprogram och har som mål att se till att processindustrin har de avancerade IT- och automationslösningar som behövs för att kunna dra nytta av digitaliseringen mer effektivt än konkurrenter på världsmarknaden.

PiiA stärker samarbetet mellan olika processindustrisektorer, leverantörer och forskare. PiiA samordnar ansökningar om finansiering av innovationsprojekt, stödjer forskning, analyserar industrins behov, för samman forskare och hjälper branschens aktörer att få tillgång till utbildning och kompetens de behöver.

PiiA är ett av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras genom ett gemensamt initiativ av innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

15 projekt ingående i PiiA-program presenterades på årets konferens varav Tracy var ett av dem.

Målsättningen med Tracys teknik är att bilda global standard för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av skogsråvara. Därigenom kan man effektivisera och optimera råvaruuttaget och flödet från varje stock som skördas i världen; från det enskilda trädets växtplats hela vägen till kund, ett unikt verktyg för att göra verklighet av FN:s hållbarhets- och klimatmål.

Det bärande kittet är Tracys algoritm som vi nu under fyra år har utvecklat tillsammans med vår teknikpartner Softwerk AB och Linnéuniversitetet i Växjö. Björn Lundsten stod för den algoritmteoretiska presentationen och Jan Erik Rendahl beskrev nyttan av vad vår spårbarhetsteknik med den enskilda stocken som informationsbärare ger. Nyttor såväl för skogsindustrin, skogsägare som för de ledare som vill stävja den illegala avverkningen och handeln med skövlat timmer. Och inte minst ett verktyg för den medvetna konsumenten att i sina köp säkerställa att de träprodukter de väljer är spårbara tillbaka till den skog de kommer ifrån.