TILLKÄNNAGIVANDE

Vinnova beviljar Tracy of Sweden 1 825 000 Kr för processindustriellt IT och automation!

Vi har glädjen att tillkännage att Tracy of Sweden, under projektledning av styrelseordförande Jan Erik Rendahl, PhD, av Vinnova har beviljats ansökan ” Tracy Forestry – Patenterad ursprungsmärkning av timmer för global verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk.”

Projektet ingår i ”Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation”

Den beviljade bidragssumman från Vinnova är 1 825 000 kr.

”Motiv för beslut:

Inom utlysningen ´PiiA Våren 2022´ inkom totalt 15 ansökningar. Ansökningarna som uppfyllde de formella kraven (14) har utvärderats av en bedömningspanel bestående av åtta oberoende nationella experter, förordnade av Vinnova. Bedömningen har skett gentemot bedömningskriterierna: Potential, Genomförbarhet och Aktörer enligt utlysningstexten kap 6.1. Experternas rekommendation har sedan legat till grund för Vinnovas beslut.

Motiv för beviljande:

Ansökan bedöms övertygande beskriva projektets potential avseende innovativa lösningar, samt projektets aktörskonstellation avseende kompetens, relevans och samverkan inom processindustrin. Dessutom bedöms ansökan övertygande beskriva projektets genomförande.

Projektet bedöms ha stora möjligheter att kunna bidra till programmets övergripande effektlogik. Vinnova beslutar därför att bevilja er ansökan.”