Test av prototyp på skördare!

Algoritmerna för bildanalys av stockändar har vi sedan tidigare utprövat och stockar täckta ända upp till 90% ger 97% spårbarhet genom vår världsledande teknik Tree ID Tech™. Teknik, metod och process är patenterade.

Nu testar vi prototyper för skördare i hård miljö. Det handlar bland annat om om att pröva olika kameraskydd, hur många kameror som behövs och optimal placering.

Varje enskild stock kommer snart att kunna få en exakt geografiskt position. Vi digitaliserar hela kedjan, från platsen där träden stod och genom sågverken. Från skogsägare till konsument; från växtplats till köksbordet!