Patent godkänns!

Patentverket har nu meddelat att vår patentansökan med nr 1730010-4 nu kan godkännas! Inom ett par månader kommer patentet att meddelas!