Samarbete Tracy och Tieto

Tracy of Sweden och Tieto har inlett ett samarbete med syfte att digitalisera flödet till skogsindustrin. Vår teknik Tracy Forestry™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje individuell stock kommer att utgöra en grundbult i Tietos erbjudande till sina skogskunder och för Tracy en värdefull kundkommunikationskanal. Detta utvecklingsarbete sker i samarbete med vår partner IBM.