Tracy Sawmill™ för industriell prestanda

Nu drar det ihop sig för kundvisning!

Vi kan sedan tidigare visa att våra funktioner för manuell bildtagning fungerar och vi kan visa att det kan genomföras med viss hastighet. Nästa steg har varit att få det att gå med automatik och därigenom vässa för en industriellt och kommersiellt gångbar produkt. I samverkan med Frödinge Sågverk har vi sedan tidig vår arbetat fram en automatik – en kameraram som stockarna matas igenom – för automatisk trädåterigenkänning. Installation på Frödinge skedde den 12-13 augusti! Därefter har intrimning  och testkörningar av funktionerna skett kontinuerligt för att alla stockar ska kunna ska kunna registreras i mätstationen. Och som i alla nyskapande utvecklingsarbeten har det spökat lite med en del “barnsjukdomar” som vi nu snart verkar vara slutvaccinerade från. Nu graderar vi upp med ytterligare ett sågverk för Tracy Sawmill™. Då Frödinge (sågar virke från gran) under 3-4 veckor bygger om sina mätstationer flyttar vi över utrustning till Frödinge Hällerum (sågar virke från tall) för att inte tappa tempo. Hällerum Sågverk matar till skillnad från Frödinge in sina stockar sorterade med rotändan åt samma håll vilket innebär att vi här endast behöver en kamera. Vi siktar på montering denna vecka 46 och fungerande bildtagning under veckan därpå. Parallellt tar vi fram ny utrustning för Frödinge som ska stå klar då mätstationerna efter ombyggnation startas! Det betyder att Tracy Sawmill™ för trädåterigenkänning kommer att operera på två sågverk inför sluttrimning för storskalig produktion! Det drar ihop sig för verifiering av Rise. Och vi förbereder för inbjudan till Kundvisning!