Tracy man™

Vår app Tracy manför ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid manuell avverkning. Från stubben till slutkund.

Tracy of Sweden har utvecklat en metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera, android. Genom våra utprövade algoritmer kan nu sekundsnabb matchning göras.