Tracy aut™

Tracy aut™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid avverkning med skördare. Från stubben till slutkund. Är nu i testkörning och evaluering i skoglig miljö.