Tracy forestry™

Vi har digitaliserat hela skogsflödet från stubben till slutkunden. Vår högteknologi – Tracy forestry ™ – bygger på gedigen forskning; bildanalys baserad på algoritmer som ursprungligen utvecklats av den svenska försvarsindustrin och vidareutvecklats av oss.

Varje individuell stock identifieras genom en bild, ett “fingeravtryck” och med dess koordinater.  Informationen överförs via GPS och databehandling i molntjänst. Återkopplingen ges till mobil eller dator eller annat system i realtid. Återigenkänningen av den enskilda stocken – så att säga kontrollen – utförs genom matchande delar.

Tracy forestry ™ är ett omfattande globalt affärssystem, baserat på digitalisering av hela det skogliga flödet där ursprunget hos varje enskild stock identifieras och spåras från den ursprungliga platsen i skogen och hela vägen till slutkunden.

Säkerhetsaspekten har varit styrande i vårt utvecklingsarbete. Vår teknik är omöjlig att förfalska eller manipulera och den har den högsta säkerhetsgraderingen genom IBMs säkerhetssystem. Och det är omöjligt för det mänskliga ögat att se om en stock är ursprungsmärkt eller inte. Som en konsekvens därav kan vi garantera ursprunget på det virke som löper igenom vårt system.

Vårt tekniska genombrott – Tracy Forestry™ – gör det nu möjligt att uppfylla kraven i FSC, PEFC och EU:s timmerförordning för fullständig spårbarhet av det enskilda trädet, den individuella stocken från stubben till kunden.