Organisation

Arbetande styrelseordförande

Strategi och internationell affärsutveckling

Jan Erik Rendahl
rendahl@tracyofsweden.com
+46 70 390 90 33

Vd

Skogs- och produktutveckling

Jonny Edvardsson
jonny@tracyofsweden.com
+46 70 102 73 38

Kommunikation

Chef Kommunikation, Press, Corporate Identity, Koncetutveckling, Tracytrade®

Judith Maria Rendahl
m.rendahl@tracyofsweden.com
+46 70 555 46 09

Administration och Ekonomi

Chef Administration, Personal

Anna Edvardsson
anna@tracyofsweden.com
+46 70 329 95 15

Teknik

Teknisk projektledning

Björn Lundsten
bjorn.lundsten@softwerk.se
+46 70 736 15 77

Försäljning

Jonny Edvardsson
jonny@tracyofsweden.com
+46 70 102 73 38

Torbjörn Sjödin