Vårt team

Jan Erik Rendahl

Ordförande. Strategi och Internationell Affärsutveckling. Grundare.

Professor, Phd doktor, har sedan 2011 huvudsakligen tagit uppdrag som mentor till ledare inom näringslivet, organisationer, myndigheter och på regeringsnivå. Han är en uppskattad gästföreläsare inom ledarskap och organisationsdesign vid Lunds Universitet.

Som vice VD i ABB Group utvecklade han konsultorganisationen inom ABB med fokus på förändringsledarskap och processförbättringar. Han var forskningschef och avdelningschef för Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI (2004-2010). Han har forskat i mer än 30 år inom området “Ledarskap och organisation”, har doktorsexamen i psykologi, Lunds universitet och har publicerat flera böcker inom ledarskap. Han har ansvarat för olika typer av högre utbildning, till exempel programdirektör vid Tekniska Högskolan i Dubai och för det nordisk-ryska ledarskapsutbildningsprogrammet i St Petersburg.

Jan Erik är fadern till RENDAHLMODELLEN™ som identifierar, beskriver och förklarar våra Existentiella värderingar.

Jonny Edvardsson

VD. Skog och Produktutveckling. Grundare.

VD för Tracy of Sweden AB sedan starten 2016. Har under sina 30 skogliga år i olika nyckelpositioner skaffat sig djup erfarenhet och kompetens om skog och skogsindustrin. Under åren i Bohmans Fanérfabrik AB ansvarade han för inköp av specialvirke på global nivå. Detta gav honom ovärderliga erfarenheter inom såväl internationellt skogsbruk som affärslogistik.

På Kärhs Golvtillverkning AB som Inköpschef Norra Europa och med ansvar för processutveckling inom golvtillverkningssegmentet främst materialutnyttjande, väcktes intresset för spårbarhet. Intresset av det individuella trädets spårbarhet har engagerat honom sedan 1995 då han var initiativtagare och drivande kraft för att utveckla ett dataprogram – 95 för stockmätning av fanérstock. Redan då hade tankarna börjat gro om spårbarhet och kvalificerad informationsinsamling om det enskilda trädet och dess stockar.

På Sveaskog AB – innan han kliver in i sitt entreprenörskap – med totalansvar för den skogliga processens alla moment. Han deltog i utvecklingsprojekt som till exempel Prolog; ett transportflödesprogram. Här fördjupades insikten om behovet och den enorma affärspotentialen av att bygga upp ett ”Skogens Google/Spotify”.

Judith Maria Rendahl

Konceptuell affärsutveckling. Företagsidentitet. Kommunikation. Grundare Tracytrade™

Catharina Ringborg

Catharina Ringborg

Internationella affärer.

Matts Lilja

IT and Technology.

Tor Sjödin

Internationell marknad.

Erland Forsström

Specialist Timber Accounting and Forest Flows.

Carl-Gösta Torstensson

Finansiell rådgivare.

Marcus Bloom

Utbildning Tracyteknik.