Att vår teknik Tracy Forestry™ blir global standard
för ursprungsmärkning av skogsråvara.

Det gör oss till pionjärer inom hållbart skogsbruk,
hindrar skövling och illegal handel med skog,
bidrar till bevarande av den biologiska mångfalden
och att jordens länder får ett verktyg för
att göra verklighet av FN:s hållbarhetsmål.

VISION

© Copyright - Tracy of Sweden