Affärsmål

Vår högteknologi Tracy Forestry™ till alla avverkande och träproducerande företag i världen för att kunna ursprungsmärka och digitalisera varje avverkad stock och massavedsbit.

Produkter

Tracy man™ för registrering av stockar som avverkas manuellt.

Tracy aut™ för registrering av stockar som avverkas maskinellt med skördare.

Tracy sawmill™ för återigenkänning  av stockar hos mottagande träindustri.

Tracy checkpoint™ för kontroller – polis, tull, ägare med flera – på vägen mellan avverkning och industri.