SSD Tracy® för manuell avverkning

SSD Diana® för avverkning med skördare

Bakomliggande bildanalys för SSD Tracy© och SSD Diana® ingår i ett gemensamt digitalt flödes- och affärssystem.

Jonny Edvardsson,CEO Svensk Skogsdata och världens första ursprungsmärkta timmervälta.
Småländska Bösebo på uppdrag av Rewood AB