Våra affärsmål

Erbjuda ett bildavläsningssystem Tracy forestry™ för global marknad baserat på ursprungsmärkning av varje avverkad stock och massavedsbit.

Erbjuda köpare av skogsråvara en unik metod att öka sina marginaler genom hela värdekedjan.

Erbjuda en neutral och objektiv metod för hundraprocentig träffsäkerhet gällande ursprung, kvalitet och volym.

Erbjuda Tracy forestry™ genom vår app Tracy man™ till stater och företag  som vill ta kontroll över zoner där illegal avverkning är frekvent. Genom Tracy man™ möjliggörs kvalitetssäkring och legalisering av varje avverkad stock ingående i en långsiktig hållbar skogsplanering vilket öppnar för högprismarknader.