vision

Att vår teknik Tree ID Tech™ blir global standard för ursprungsmärkning av skogsråvara.

Det gör oss till pionjärer inom hållbart skogsbruk,
hindrar skövling och illegal handel med skog,
bidrar kraftfullt till bevarande av den biologiska mångfalden och
att jordens länder får ett verktyg för att göra verklighet av FN:s klimatmål