Avtal tecknat med Rg19 Load

Tracy of Sweden  tecknar avtal med Rg19Load

Avtalet innebär att Rg19Load ska leverera IBM Cloudbaserad kapacitet och övriga IBM Cloudtjänster till Tracy of Sweden. I tillägg skall Rg19Load även leverera driftrelaterade tjänster till Tracy of Swedens världsunika tillämpningar för ursprungsmärkning av skogsråvara.

Syftet är att säkerställa för Tracy of Sweden’s kunder en hög tillgänglighet, stabil drift, snabb anpassning till förändringar i kapacitet samt en smidigt fungerande fakturering till slutkunderna

Tjänsterna består av:

  • Servicedesk
  • Releasehantering Tracy of Sweden’s tillämpningar Tracy man™ och Tracy aut™
  • Applikationsdrift
  • Monitorering och åtgärder
  • Beredskap 24/7
  • Faktureringstjänst