Tracy man™

Nu erbjuder vi Tracy man™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid manuell avverkning. Från stubben till slutkund.

Tracy of Sweden har utvecklat en metod för trädigenkänning med bildtagning av det avverkade trädets och stubbens snittyta med hjälp av mobilkamera, android. Genom våra utprövade algoritmer kan nu sekundsnabb matchning göras.


Now we offer Tracy man for origin marking and complete traceability of each individual log in manual harvesting. From the stump to end customer.

Tracy of Sweden has developed a method for tree recognition with the image of the harvested tree and the stump’s cutting surface using mobile camera, android. Through our proven algorithms, matching can now be done within seconds.

Tracy aut™

Tracy aut™ för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje unik trädindivid vid avverkning med skördare. Från stubben till slutkund. Är nu i testkörning och evaluering i skoglig miljö.

Tracy aut™ for origin marking and complete traceability of each individual log when harvesting with harvester unit. From the stump to end customer. Is now in trial and evaluation in a forest environment.