Patent

Den 16 januari 2017 lämnades en patentansökan in omfattande teknik, metod och affärsprocess. Tekniken bygger på en teknisk, optisk applikation på skördaraggregat. Metoden är en flödesbeskrivning med utgångspunkt från ursprungsmärkning.

Skogsflödessystemet läggs in i en relationsdatabas från vilken ett stort antal kundanpassade produkter från stubbe till slutkund kan identifieras och marknadsföras.

On January 16, 2017 a patent application was submitted in comprehensive technology, method and business process. The technology is based on a technical, optical application on harvesting equipment. The method is a flow description based on origin marking.

The forest flow system is integrated into a relational database from which a large number of customized products from stock to end customer can be identified and marketed.