Milstolpe

Vår nyemission gav snabbt resultat i form av ytterligare kompetensförstärkning inom internationell management samt kapital att bygga Svensk Skogsdatas molntjänster!

Idag onsdagen den 20 december 2017 har avtal tecknats med IBM för framtagande av affärssystem och molntjänster för bildanalys och fullständig spårbarhet av virke och massaved på individnivå.

Ett stort specialistteam sätts samman inom IBM för start 22 januari 2018 för att nu skapa “skogens google”.

Vi vill rikta ett stort tack till BizMaker /Forest Business Accelerator som sammanförde oss med IBM och som valde ut Svensk Skogsdata AB och VD Jonny Edvardsson till det fina utvecklingsprogrammet!

Foto: Styrelseordförande Svensk Skogsdata Jan Erik Rendahl (hö) och vår kontaktperson på IBM, Kenth Juthberg vid dagens avtalsmöte.

Milestone

Our new share issue quickly yielded results in the form of further competence enhancement in international top management as well as capital building for Svensk Skogsdata’s cloud services!

Today, Wednesday, December 20, 2017, IBM has signed an agreement for the development of business systems and cloud services for image analysis and full traceability of wood and pulpwood at individual level.

A large specialist team is now formed within IBM to start January 22, 2018 to create the “forest google”.

We would like to thank BizMaker / Forest Business Accelerator, who brought us together with IBM and who chose Svensk Skogsdata AB and CEO Jonny Edvardsson for the professional development program!

Photo: Chairman, Svensk Skogsdata,  Jan Erik Rendahl (right) and our contact person at IBM, Kenth Juthberg at today’s agreement meeting.