Test av prototyp på skördare!

Algoritmerna för bildanalys av stockändar har vi sedan tidigare utprövat och stockar täckta ända upp till 90% ger 97% spårbarhet genom vår världsledande teknik Tree ID Tech™. Teknik, metod och process är patenterade.

Nu testar vi prototyper för skördare i hård miljö. Det handlar bland annat om om att pröva olika kameraskydd, hur många kameror som behövs och optimal placering.

Varje enskild stock kommer snart att kunna få en exakt geografiskt position. Vi digitaliserar hela kedjan, från platsen där träden stod och genom sågverken. Från skogsägare till konsument; från växtplats till köksbordet!

Prototype test on harvester!

We have previously tested the algorithms for image analysis of stock ends, and logs covered up to 90% provide 97% traceability through our world-leading technology Tree ID Tech ™. Technology, method and process are patented.

Now we are testing prototypes for harvesters in a harsh environment. Among other things, it is about testing different camera protection, how many cameras are needed and optimal location.

Each log will soon be able to get an exact geographical position. We digitize the entire chain, from the place where the trees stood and through the sawmills. From forest owners to consumers; from the plantation site to the kitchen table!