Nyemission

Planerad nyemission med huvudsyfte att täcka IBM:s kostnader för att utveckla våra molntjänster.

Är du intresserad att bli vår partner? Kontakta VD , Jonny Edvardsson jonny@svenskskogsdata.se eller Styrelseordförande Jan Erik Rendahl rendahl@svenskskogsdata.se

Rights issue

Planned rights issue with the main purpose of covering IBM’s costs of developing our cloud services.

Are you interested in becoming our partner? Please contact CEO Jonny Edvardsson jonny@svenskskogsdata.se or Chairman Jan Erik Rendahl rendahl@svenskskogsdata.se